Sản phẩm khuyến mãi

125.000 
Giảm giá: 12%
65.000 
Giảm giá 15%
90.000 
Giảm giá 15%
40.000 
Giảm giá 12,5%

Sản phẩm Ocop tiêu chuẩn 5 sao

170.000 
150.000 

Đặc sản miền Bắc

170.000 
150.000 

Đặc sản miền Trung

Ovop ShopXem thêm

65.000 
Giảm giá 15%
90.000 
Giảm giá 15%
40.000 
Giảm giá 12,5%