Hướng dẫn mua hàng

Đặt hàng và xác nhận đơn hàng
Khách hàng của OVOP Shop có thể đặt hàng tại www.ovop.vn theo cách dưới đây: 

  • Chọn sản phẩm muốn mua.
  • Nhập họ tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ Email (hay số điện thoại di động)
  • Kiểm tra nội dung quy định, giới hạn về việc hủy đơn đặt hàng, nội dung liên quan đến các chi phí như chi phí giao hàng…
  • Kiểm tra đăng ký mua hàng hoặc đồng ý vào xác nhận của OVOP
  • Lựa chọn phương thức thanh toán và vận chuyển.
  • Email xác nhận tiếp nhận đơn đặt hàng được gửi đi từ OVOP sau khi hoàn tất đăng ký.
  • Thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch tại OVOP