Giới thiệu về OVOP

Để giới thiệu về OVOP.VN thì cần hiểu rõ từ OVOP bắt nguồn từ đâu? Từ OVOP được viết tắt của 4 chữ “ One Village One Product” nghĩa là “ Mỗi Làng Một Sản Phẩm” đây là một mô hình được khởi xướng từ một nhóm nông dân ở thị trấn Oyama, Quận Oita […]