Trà Sâm Ngọc Linh hòa tan ( 40 gói* 3g/ hộp)
1 x 500.000 
500.000 
×

Phiếu ưu đãi

Tạm tính 500.000 
Tổng 500.000 

Thông tin khách hàng

Hình thức thanh toán

  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Hỗ trợ online