Bánh khô mè trắng - 300g/ hộp
1 x 55.000 
55.000 
×

Phiếu ưu đãi

Tạm tính 55.000 
Tổng 55.000 

Thông tin khách hàng

Hình thức thanh toán

  • Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển.

Hỗ trợ online