Giỏ hàng

Remove item Thumbnail image Sản phẩm Giá Số lượng Tạm tính
× Ruốc hàu Bavabi 40g/ hủ 170.000 
170.000 

Cộng giỏ hàng

Tạm tính 170.000 
Giao hàng

Tùy chọn giao hàng sẽ được cập nhật trong quá trình thanh toán.

Tính phí giao hàng
Tổng 170.000